Menu

    สวัสดีครับ..

ผมพันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.drnatee.com จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้ ก็เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนากิจการ โดยเฉพาะอย่ายิ่ง
Digital Terrestrial TV และ Digital Radio

      ผมหวังว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ดีขึ้น ผมยังหวังว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกท่าน
มีความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทยของเรา

      หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมประการใดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของผม สามารถติดต่อกับผมได้ ทางอีเมล์ (Col.natee@gmail.com)
หรือทาง twitter และ facebook ผมยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านครับ...
พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์

คำนิยมจากหนังสือ คลื่นใต้น้ำ 3.9 จี

   ในปีที่ผ่านมา ผมรับฟังกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนี้ตลอด ได้เห็นถึงความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขัน ด้วยการเตรียมจัดสรรคลี่นความถี่ 3G โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในชุดที่ผ่านมาได้ใช้ชื่อ “3.9G” นั่นจึงทำให้ผมเห็นบทบาทของ “พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์” ซึ่งเป็นหัวหอกในการดำเนินการจัดประมูลจัดสรรคลื่นความถี่โทรคมนาคมที่เขาผลักดันจนถึงวินาทีสุดท้าย แม้ในที่สุดจะต้องพับเสื่อเก็บไปก่อนตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดก็ตาม นอกจากนี้ก็น่าศึกษาบทบาทของ พ.อ.ดร.นที ในการหาโอกาสช่องทาง ”หายใจ” ให้กับผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ซึ่งภารกิจนี้ยังต้องการสานต่อจากคณะกรรมการชุดใหม่ในชื่อ กสทช. หนังสือ “คลื่นใต้น้ำ 3.9G” ทำให้ผมได้เข้าใจถึงตัวตน มุมมองของเขาต่อการตัดสินใจรับงานปัญหาระดับชาติ ที่ผู้นำระดับประเทศหลายสมัยต้องพ่ายแพ ยอมยกธงขาวตั้งแต่เริ่มต้น จึงบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในการทำงานที่มีปัญหารอบด้านให้ผ่านไปได้อย่างเข้มแข็ง ในยุคที่สังคมอ่อนแรงอย่างทุกวันนี้....

สุทธิชัย หยุ่น