Menu

ห้ามนําช่อง 3 แพร่ภาพผ่านระบบสมาชิก (บ้านเมือง)

20-05-2014


ห้ามนําช่อง 3 แพร่ภาพผ่านระบบสมาชิก (บ้านเมือง)

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. และรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.57 เป็นต้นไป ผู้ที่รับชมช่อง 3 ผ่านกล่องรับสันญาณและดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิกทั้งกล่อง ทรู วิชั่นส์, ซีทีเอช และเคเบิลท้องถิ่น จะไม่สามารถรับชมได้

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะสิ้นสุดการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไป หรือมัสต์แครี่ หลังจากวันที่ 25 พ.ค.57 เนื่องจากได้เริ่มต้นมัสต์แครี่มาครบตามกำหนด 30 วัน ที่เริ่มแพร่ภาพออกอากาศในระบบดิจิตอล โดย กสท.ได้ทำหนังสือตอบกลับไปยังบริษัท เค.มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับ ชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สอบถามเข้ามาในประเด็นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จะส่งผลให้ผู้ที่รับชมผ่านทรู วิชั่นส์ 2.4 ล้านราย ซีทีเอช 5 แสนราย และเคเบิลท้องถิ่นอีก 300-400 ราย รับชมช่อง 3 ในระบบอะนาล็อกไม่ได้ ส่วนผู้ให้บริการโครงข่ายระบบทีวีดิจิตอล จานดาวเทียม และกล่องทีวีแบบไม่บอกรับสมาชิก อาทิ กล่องซันบอกซ์, กล่องจีเอ็มเอ็ม แซด, ดาวเทียมพีเอสไอ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ให้บริการโครงข่ายเองว่าจะนำช่อง 3 ในระบบเดิมไปออกอากาศหรือไม่ ขณะที่ผู้ชมที่ต้องการชมช่อง 3 ในระบบเดิมยังสามารถรับชมได้ผ่านเสารับสัญญาณภาคพื้นดินประเภทหนวดกุ้ง ก้างปลา และรับชมช่อง 3 ในระบบทีวีดิจิตอลคือ ช่อง 3 แฟมิลี่, ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 เอชดี ผ่านกล่องแปลงสันญาณดิจิตอลในพื้นที่ที่โครงข่ายเข้าถึง

ส่วนประเด็นที่หากช่อง 3 ไม่ต้องทำตามกฎมัสต์แครี่แล้ว จะนำสัญญาณจากช่อง 3 ที่เป็นฟรีทีวีเดิมมาออกอากาศและจัดเรียงหมวดหมู่ในกล่องรับสัญญาณของบริษัท เค.มาสเตอร์ ได้หรือไม่นั้น ช่อง 3 สามารถทำได้โดยการขอใบอนุญาตช่องรายการใหม่เพื่อออกอากาศผ่านทีวีบอกรับ สมาชิก ซึ่งมีกฎว่ามีโฆษณาได้สูงสุดไม่เกิน 6 นาทีต่อชั่วโมง ขณะที่อะนาล็อกเดิมนั้นช่อง 3 สามารถมีโฆษณาได้สูงสุด 12 นาทีต่อชั่วโมง