Menu

กสทช.ชะลอประมูล 4G-แจกคูปองทีวีดิจิตอลตามคำสั่ง คสช.ตรวจสอบความโปร่งใส (อินโฟเควส์)

17-06-2014

กสทช.ชะลอประมูล 4G-แจกคูปองทีวีดิจิตอลตามคำสั่ง คสช.ตรวจสอบความโปร่งใส (อินโฟเควส์)

นายฐากูร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้รับหนังสือตอบจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ชะลอการดำเนินโครงการ 4 โครงการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อความโปร่งใส จนกว่าจะมีการสอบรายละเอียดทั้งหมด พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและจัดทำเป็นข้อบังคับ ข้อกฎหมาย ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเกิดประโยชน์กับรัฐอย่างเต็มที่ คลายความวิตกกังวลสงสัยจากประชาชนให้ได้จึงจะดำเนินการต่อไป

ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 MHz 2.โครงการจัดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz 3.โครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโยทั่วถึงและบริหารเพื่อสังคม (USO) และ 4.โครงการสนุบสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านทีวีจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล ด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชน

พร้อมกันนี้ คสช.และคณะทำงานกฎหมาย จะนำระเบียบในปัจจุบันของ กสทช.มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนทันที

นายฐากร กล่าวว่า  ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.จะถอนวาระการพิจารณาอนุมัติวงเงินคูปอง Set Top Box ราคา 1,000 บาท/ครัวเรือน และอนุมัติหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz โดยจะเสนอให้ที่ประชุม กสทช.รับทราบคำสั่งของ คสช.เพื่อปฏิบัติแทน นอกจากนี้จะยกเลิกการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ กสทช.จะนำเสนอต่อ คสช.ในการเยียวยาผู้ใช้มือถือคลื่น 1800 MHz ที่จะหมดอายุสัมปทานลงในวันที่ 15 ก.ย. 57 ซึ่งมีผู้ใช้เหลืออยู่ 6 ล้านเลขหมายที่จะเกิดอาการซิมดับไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ หากไม่มีการโอนไปใช้บริการบนระบบ 4G

"แนวทางการประมูลคลื่น 1800 MHz ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้จากที่กำหนดให้ใบอนุญาต 2 ใบ คสช.ก็จะมีคณะทำงานกฎหมายเข้ามาดำเนินการ  และจะการแจกคูปองSet Top Box  อาจมีการเปลี่ยนเงื่อนไข"นายฐากูร กล่าว

อนึ่ง เดิม  กสทช.กำหนดประมูลคบื่น 1800 MHz ในเดือน ส.ค. 57 ส่วนการประมูลคลื่น 900 MHz ในเดือน พ.ย.57 เพื่อให้พัฒนาไประบบ 4G

นอกจากนี้จ มีการหารือว่าโครงการ USO ที่ กสทช.ได้อนุมัติให้ทีโอทีเป็นผู้ชนะประมูลนำร่อง 2 จังหวัดแรก คือ พิษณุโลก และหนองคาย ในวงเงิน 429.55 ล้านบาทว่าจะให้ชะลอด้วยหรือไม่ ส่วนวงเงินที่เหลือในโครงการ USO จำนวน 20,038 ล้านบาทจะต้องชะลอตามคำสั่ง คสช.แน่นอน

กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ระบุว่า อำนาจหน้าที่ของกสทช.ไม่ชัดเจนรวมทั้งที่มาของคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. และเรื่องที่ สตง.ส่งเรื่องไปที่ คสช.ให้กสทช.นำเงินประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลส่งเข้าคลังเหมือนการประมูลใบ อนุญาตโทรคมนาคมนั้น กสทช.จะชี้แจงว่าเงินดังกล่าวผูกผันกับกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยช์สาธารณะ (กทปส.)ที่เยียวยาให้ประชาชนได้เปลี่ยนผ่านมาระบบดิจิตอล

"ต้องยอมรับว่าเวลานี้อยู่ภายใต้การปกครองที่มี คสช.เป็นรัฐาธิปัตย์ ที่ทุกส่วนงาน รวมถึง กสทช.ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆได้เลยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช." นายฐากรกล่าว

พล.ท.อนันตพร กาษจนรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) กล่าวภายหลังการประชุม คสช.ในวันนี้ว่า คสช.สั่งการให้ กสทช.กลับไปพิจารณาว่าสามารถปรับลดต้นทุนราคากล่อง Set top box ลงจาก 1,000 บาทได้หรือไม่ และให้กลับไปทบทวนแนวทางการแจกคูปองให้ถึงมือประชาชนให้ทั่วถึงที่สุด ขณะเดียวกันยังให้กลับไปพิจารณาว่าจะสามารถใช้เงินกองทุนของ กสทช.มาจัดสรรรวมกับงบประมาณรายจ่ายได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม พล.ท.อนันตพร ปฎิเสธตอบคำถามที่ว่า จะมีการปลดคณะกรรมการ กสทช.ทั้งคณะหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอำนาจจะดำเนินการได้