Menu

กสทช.พร้อมส่งเงินเข้าคลัง RSให้เวลา3วันคืนกล่องบอลโลก (ไทยโพสต์)

17-06-2014

กสทช.พร้อมส่งเงินเข้าคลัง RSให้เวลา3วันคืนกล่องบอลโลก (ไทยโพสต์)

พหลโยธิน * กสทช.ยินดีคืนเงินประมูลทีวีดิจิตอลเข้าคลัง ตามที่ สตง.ขอให้ คสช.ช่วยสั่ง แต่ต้องรับเงื่อนไขการแจกคูปองไปบริหารจัดการด้วย พร้อมชี้แจงมูลค่าโครงการในมือให้ คสช.รับทราบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เข้าชี้แจงต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีเงิน รายได้จากการประมูลทีวีดิจิ ตอลที่นำเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จำนวน 50,862 ล้านบาท ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เสนอให้ คสช.แจ้งสำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้ดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ ได้เข้าไปชี้แจงว่าสามารถนำเงินดังกล่าวคืนไปยังกระทรวงการคลังได้ นำไปเป็นเงินแผ่นดิน แต่จะต้องยอมรับเงื่อนไขการนำเงินส่วนนั้นมาใช้ในส่วนของคูปองส่วนลดสนับ สนุนอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอลด้วย ซึ่งตามกรอบคือ เงินจำนวนประมาณ 25,000 ล้านบาท ซึ่งชี้แจงไปว่าจะต้องมีการบริหารจัดการเงินดังกล่าวด้วย โดยทาง คสช.ได้รับคำชี้แจงดังกล่าวไป และจะนำเรื่องไปประชุมหาข้อสรุปอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงมูล ค่าของโครงการสำคัญที่  กสทช.รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ ให้ คสช.รับทราบ คือ การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งคิดตามกรอบราคากลางมูลค่าวงเงิน 40,000 ล้านบาท และหากประเมินมูลค่าลงทุนหลังการประมูลแล้ว จะมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท ส่วนมูลค่าของแผนโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม หรือ ยูโซ่ ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท และสุดท้ายคือ โครงการคูปองส่วนลดสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณทีวีดิจิตอล วงเงิน 25,000 ล้านบาท

นายฐากรกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีของฟุตบอลโลก 2014 นั้น สำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้รับแผนเยียวยาจากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด ส่วนการที่อาร์เอสให้ประชาชนนำกล่องมาคืนภายใน 3 วันนั้น ตนมองว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป

ขณะที่นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @kungpornpan ว่า ได้เผยแพร่รายละเอียดวิธีการคืนกล่องบอลโลกบนเว็บไซต์ www.1781.tv ซึ่งต้องมีการใส่รหัสกล่อง ลูกค้าที่จะคืนกล่องบอลโลก ยินดีรับคืนในมูลค่าไม่เกิน 1,590 บาท โดยอุปกรณ์ครบทั้ง 3 อย่างอยู่ในสภาพดี เลือกการส่งคืนกล่องบอลโลกพร้อมรับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง คือ 1.นำมาคืนที่คลังสินค้าของ บริษัท ให้นำมาคืนระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย.57 เวลา 10:00-16:00 น. พร้อมสำเนาบัตรประ ชาชนและรับเงินสดคืนได้เลย 2.ส่งพัสดุไปรษณีย์มาที่คลังสินค้าพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากที่ระบุเลขที่บัญชีและธนาคาร โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็น ชื่อสกุลเดียวกับสำเนาบัตรประชาชน ซึ่งพัสดุดังกล่าวต้องส่งก่อนหรือภายในวันที่ 18 มิ.ย.57

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวราย งานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.57 ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 12 ช่อง อาทิ เนชั่น ทีวีพูล วอยซ์ทีวี อมรินทร์ พีพีทีวี เป็นต้น เข้ายื่นเอกสารต่อ กสทช.ให้พิจารณาผลกระทบการแจกคูปองส่วน ลดทีวีดิจิตอลในส่วนการแลก ซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดาว เทียมประเภทบอกรับสมาชิก (DVB S2) โดยมี พล.ท.พีระพงศ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขา ธิการ กสทช. เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายฐากรกล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ในวันที่ 18 มิ.ย.57 นี้ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง.