Menu

ลุ้นแจกคูปองทีวีดิจิตอลกย.นี้ กสท.ประชาพิจารณ์เพื่อความโปร่งใส (แนวหน้า)

21-06-2014

ลุ้นแจกคูปองทีวีดิจิตอลกย.นี้ กสท.ประชาพิจารณ์เพื่อความโปร่งใส (แนวหน้า)

เตรียมเสนอ “คสช.” จัดทำประชาพิจารณ์ โดยดึงประชาชนมามีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ ก่อนแจกคูปองทีวีดิตอล  “ฐากร” ยันพร้อมส่งรายได้การประมูลทีวีที่เหลือเข้ารัฐทุกเม็ด

               นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงโครงการสนับสนุนช่วยเหลือการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินจาก ระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลด้วยการแจกคูปองแก่ประชาชนว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2557 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน เตรียมเสนอ ให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อปลดล็อคโครงการดังกล่าวโดยให้นำไปเปิด รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์)ก่อน

                 สำหรับคูปองในโครงการนี้เดิมจะแจกให้แก่ 22 ล้านครัวเรือน ใช้งบ 2.5 หมื่นล้านบาท ต่อมาโครงการนี้เป็น 1 ใน 4 โครงการที่ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. สั่งให้ชะลอโครงการดังกล่าวออกไป เพื่อความโปรงใส

                 นายฐากร กล่าวว่า ในวันที่3กค.ที่จะถึงทาง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะทำการประชุมเวลา 14.00 น. และกำหนดประเด็นเกี่ยวเนื่องจากการที่มีภาคประชาชนเสนอแนะให้มีการจัดซื้อ จัดจ้างจะต้องผ่านการพิจารณาของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปประชาพิจารณ์ต่อไป

                โดย กสทช.จะมีการเปิดประชาพิจารณ์เป็นเรื่องเร่งด่วน ภายใน 15 วันเพื่อให้กระบวนการของโครงการดังกล่าวสามารถแจกคูปองได้ในกลางเดือน กันยายน หรือ 15 กันยายน 2557   (จากเดิมที่การประชาพิจารณ์จะต้องดำเนินการใน 30 วัน) โดยจะมีการประชาพิจารณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2557 นี้ และจะต้องทำการประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ 4 ภาค เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากที่สุด

                    “มูลค่ากล่องเซ็ทท็อบบ็อกที่ใช้ในการประชาพิจารณ์ยังคงจะใช้ในที่ราคา 1,000 บาท และอาจจะมีการปรับลด ในการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นได้ทุกกรณี” นายฐากร กล่าว

                 โดยหลักการณ์ในการแจกยังคงเดิมที่จะแจกคูปองตามการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล และจำนวนครัวเรือนที่ 22.9 ล้านครัวเรือน กรอบวงเงินก็ยังเป็นที่ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยตัวเงินมาจากเงินประมูลทีวีดิจิตอลทั้งหมด 50,800 ล้านบาท  โดยเงินส่วนเกินที่เกิดจากการประมูล จะต้องนำส่งเข้าคลัง ไม่ต้องผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) ตามพ.ร.บองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553

              นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการแจกคูปอง คสช.จะให้ กสทช.เป็นเจ้าภาพในการแจก ซึ่งเมื่อผลสรุปของการประชาพิจารณ์เสร็จสิ้น กสทช.จะต้องส่งให้ คสช.พิจารณาอีกครั้ง และจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการแจกคูปองในวันที่ 15 ก.ย.2557 นี้                                                                      

                  สำหรับเงินส่วนที่เหลือทาง กสทช.ไม่ขัดข้องที่จะนำส่งคลัง นอกจากนี้จะขอให้ คสช.ยกร่างประกาศเพื่อให้ กสทช.นำส่งเงินเข้ารัฐได้โดยตรง