Menu

กสทช.บี้จูนช่องทีวีมาตรฐานเดียว (ไทยรัฐ)

10-07-2014


 
กสทช.บี้จูนช่องทีวีมาตรฐานเดียว (ไทยรัฐ)

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) เปิดเผยว่า จากที่มีการร้องเรียนความสับสนในเรื่องการเรียงหมายเลขช่องของทีวีนั้น ทาง กสทช.ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การเรียงหมายเลขช่องเป็นหมายเลข เดียวกัน ทั้งเครื่องทีวีดิจิตอล กล่องทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี

โดยในส่วนของเครื่องทีวีนั้นได้เชิญผู้ผลิตมาหารือหลายครั้งเพื่อปรับ ปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของ กสทช. ขณะเดียวกันต้องหารือกับผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีทั้งทีวีดิจิตอลและทีวีดาว เทียมด้วย เพื่อให้การเรียงช่องเหมือนกัน ส่วนของโครงข่ายทีวีดาวเทียมนั้นต้องรอผลการแจกคูปองทีวีดาวเทียมก่อน ซึ่งทางโครงข่ายทีวีดาวเทียมยินยอมที่จะปรับเปลี่ยนเรียงเลขช่องใหม่ให้ เหมือนกัน “กสทช.ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาหมายเลขช่องทีวีในประเทศไทย ให้เป็นเลขช่องเดียวกันทุกโครงข่าย แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา โดยที่ผ่านมา กสทช.ได้หารือกับผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ผลิตเครื่องทีวีมาตลอด ซึ่งก็ได้พยายามปรับปรุงอัพเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียงหมายเลขช่องสมบูรณ์ คือ การใช้คูปองทีวีดิจิตอลเป็นเงื่อนไข ในการจัดเรียงช่องใหม่ โดยเชื่อว่าเมื่อมีการเริ่มแจกคูปองการเรียงหมายเลขช่องของทีวีจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอน”

พ.อ.นทีกล่าวต่อว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลด้วยการแจก คูปองเงินสดส่วนลดนั้น ถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนที่ทางสำนักงาน กสทช.ได้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ ก็คงนำผลสรุปมาเสนอในที่ประชุมบอร์ด กสทช.และนำเสนอ คสช.ต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสำนักงาน กสทช.ต้องไปดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากในส่วนของบอร์ด กสท ได้อนุมัติไปแล้ว.