Menu

คูปองดิจิตอล 690 บาท ได้แล้วทำอย่างไร (เดลินิวส์)

25-07-2014

คูปองดิจิตอล 690 บาท ได้แล้วทำอย่างไร (เดลินิวส์)

วานนี้ (24 ก.ค.) เวลา13.00น. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการกสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติเอกฉันท์ 10คน (พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกสท.ไม่เข้าร่วม)ได้เคาะราคาคูปองทีวีดิจิตอล 690 บาท

 

สำหรับการแจกคูปองดิจิตอล เป็นแบบ “ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 คูปอง ” เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ด้วย การแจกคูปองเงินสดส่วนลด 690 บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตอล หรือ กล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ ดิจิตอล (ดีวีบี ที 2 ) และทีวีดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอลในตัวเครื่องเท่านั้น(ทีวีดิจิตอล บิ้วอิน) ทั้งนี้ไม่สามารถแลกกล่องทีวีดาวเทียม และกล่องเคเบิลทีวีได้

 

แจกอย่างไร? -ได้เมื่อไหร่?

คูปองทีวีดิจิตอลจะแจกให้ประชาชนจำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน โดยอ้างอิงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ณ เดือน มี.ค.2557 โดยเดือนก.ย. นี้ ประชาชนในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.นครราชสีมา จะได้รับคูปองเป็นกลุ่มแรก หลังจากนั้นการแจกจ่ายจะอ้างอิงตามการขยายพื้นที่โครงข่ายทีวีดิจิตอล ตามแผนที่กำหนด ภายในปี 2557 จะต้องครอบคลุม พื้นที่ดังต่อไปนี้ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด สระแก้ว นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะครอบคุลมจำนวน 50% ของครัวเรือน ส่วนการจัดส่งคูปองใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์

 

ได้แล้วจะนำคูปองไปใช้อย่างไร?

เมื่อ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับคูปอง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและคูปอง มาแลกยังจุดบริการ หรือร้านค้า ที่กำหนดไว้ในพื้นที่นั้นๆ แต่หากในกรณีที่ผู้มาแลกไม่ใช่เจ้าบ้าน สามารถดำเนินการใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนนำมาแลกแทนได้ ส่วนบริษัทที่รับแลกนั้น จะต้องติดสติกเกอร์เลขที่เครื่องไว้ทุกกล่อง รวม

 

ทั้งติดไว้บน คูปองหลังที่ประชาชนนำมาแลก จึงจะสามารถนำไปขึ้นเงินได้ โดยบริษัทผู้ผลิตกล่องที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องทำตามเงื่อนไขที่กสทช.กำหนด คือ มีเงินค้ำประกัน2ล้านบาท รับประกันกล่อง3ปี รวมทั้งสามารถให้ประชาชนเปลี่ยนกล่องใหม่ได้ทันทีหากพบปัญหา

 

อย่าง ไรก็ตามข้อสรุปจากที่ประชุม กสทช. ต้องนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ กสทช.จะประชุมพิจารณาร่างหนังสือนำเสนออีกครั้ง ในวันที่ 30 ก.ค. นี้

 

ถือได้ว่ากลุ่มที่รับชมฟรีทีวีผ่าน ภาคพื้นดินประเภทหนวดกุ้ง ก้างปลา จะได้รับการสนับสนุนคูปองเพื่อรับชมทีวีดิจิตอล ส่วนประชาชนที่รับชมทีวีผ่านระบบดาวเทียม-เคเบิล ที่มีอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล อย่าง ภูเขา เกาะต่างๆ ก็ยังสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป(กฎ มัสต์แคร์รี่)

 

สรุป

เมื่อ ทราบข้อมูลตามข้างต้นแล้ว จากนี้ไปสิ่งที่ประชาชนคนไทย 22.9 ล้านครัวเรือนต้องทำคือ รอคูปอง 690 บาทส่งตรงถึงบ้านผ่านไปรษณีย์ ในระหว่างนี้ก็พิจารณาว่าจะใช้ซื้อทีวีใหม่ หรือซื้อกล่องรับสัญญาณ...

 

 

หมายเหตุ :

 

ทำไมราคาคูปองต้อง 690 บาท?

เนื่อง จากมูลค่าคูปอง 690 บาท ที่ กสทช.มีมติ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภคภาคประชาชน เมื่อเดือน มิ.ย. 57 ซึ่งพบว่ากล่องแปลงสัญญาณทีวีระบบดิจิตอล รุ่น DVB T2 ตามมาตรฐานที่ กสทช.กำหนดไว้ ราคาที่มีกำไร ไม่เกิน 512 บาท โดยอิงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.alibaba.com เอกสารเผยแพร่เล่มที่ 2 ของ กสทช. : ข้อพิจารณาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และข้อมูลต้นทุนราคากล่องจากบริษัทอาร์เอส กรณีบอลโลก เมื่อรวมราคาค่าขนส่งและจัดจำหน่ายแล้ว ราคา 690 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมและยังเป็นการช่วยประหยัดเงินสาธารณะกว่าหมื่นล้านบาท

 

สุรัสวดี สิทธิยศ