Menu

คูปองทีวีดิจิตอลใช้อย่างไร (ไทยโพสต์)

10-10-2014

คูปองทีวีดิจิตอลใช้อย่างไร : จุฬาวรรณ สุทธิมาศ

พร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวีเดิมอนาล็อก ไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งเรื่องราวว้าวุ่นได้เกิดขึ้นมากมายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าคูปองเงินสดแลกรับอุปกรณ์ระบบดิจิตอลทีวี ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เพราะมูลค่าที่พอดี เหมาะสมนั้น ต้องคำนวณจากหลายกระบวนการจนสุดท้ายก็เคาะราคากันที่ 690 บาทต่อใบ ซึ่ง 1 ครัวเรือนมีสิทธิ์ได้รับ 1 ใบเท่านั้น


ทั้งนี้ ครัวเรือนที่จะมีสิทธิ์ได้รับก่อนนั้น จะต้องเป็นครัวเรือนมาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีการระบุชื่อเจ้าบ้านเท่านั้น ซึ่งมีจำนวน 14.1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จากทั้งหมด 26.6 ล้านครัวเรือน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ และเป็นครัวเรือนที่สามารถนำคูปองไปใช้จริง
ส่วนที่เหลืออีก 12.5 ล้านครัวเรือนนั้น แบ่งเป็นกรณีมีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน ไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 7.3 ล้านครัวเรือน ส่วนกรณีมีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีผู้อยู่อาศัย มีจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน และมีจำนวน 2.8 ล้านครัวเรือนที่ตกสำรวจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุมชนแออัด โดย 12.5 ล้านครัวเรือนนี้จะเป็นกลุ่มหลังที่มีการพิจารณาต่อไปว่าจะแจกคูปองอย่างไร
สำหรับ 14.1 ล้านครัวเรือนที่จะแจกก่อนในช่วงเดือน ต.ค.57 - พ.ค.58 นั้น จะแบ่งการแจกออกตามพื้นที่ของสัญญาณที่ครอบคลุมแล้ว 80% ซึ่งล็อตแรกที่จะแจกในวันที่ 10 ต.ค.57 นี้ มี 21 จังหวัด จำนวน 4.6 ล้านครัวเรือน ซึ่งประชาชนเมื่อได้รับคูปองแล้วสามารถนำไปใช้แลกอุปกรณ์รับชมได้ในวันที่ 20 ต.ค.57 เป็นต้นไป โดยในคูปองจะระบุวันหมดอายุไว้ที่ 31 พ.ค.58 ส่วนในล็อตที่ 2 จะนำแจกในช่วงกลางเดือน พ.ย.57 จำนวน 21 จังหวัดเช่นกัน


ทั้งนี้ 21 จังหวัดแรกที่จะได้รับ คือ 1.กรุงเทพฯ 2.นนทบุรี 3.นครปฐม 4.ปทุมธานี 5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.พระนครศรีอยุธยา 8.สิงห์บุรี 9.อ่างทอง 10.ระยอง 11.สุพรรณบุรี 12.หนองคาย 13.สุโขทัย 14.อุดรธานี 15.ฉะเชิงเทรา 16.สมุทรสงคราม 17.พัทลุง 18.สงขลา 19.นครนายก 20.ราชบุรี และ 21.ชัยนาท


ส่วนวิธีการนำแจกคูปองของ กสทช.ไปถึงมือประชาชนจะใช้วิธีเดียวเท่านั้น คือ นำจ่ายผ่านไปรษณีย์แบบจดหมายตอบกลับ ผู้รับจะต้องลงชื่อรับจดหมาย ซึ่งหลังจากได้รับคูปองแล้ว การนำคูปองไปแลกนั้น สามารถแลกได้ยังร้านหรือจุดบริการที่เข้าร่วมโครงการของ กสทช.ซึ่งมีอยู่ประมาณ 168 จุดต่อจังหวัด โดยคูปอง 1 ใบ เลือกใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อได้ ดังนี้ 1.ใช้แลกซื้อกล่องรับสัญญาณมูลค่า 690 บาท 2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV) 3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น อาทิ เสาอากาศ

สำหรับขั้นตอนที่สำคัญในการแลกคูปองคือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน หากเจ้าบ้านมาดำเนินการเอง ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถ่ายหน้าที่แสดงเจ้าบ้าน นำมายื่นพร้อมคูปอง ส่วนกรณีเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการเองได้โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการ แทน นอกจากเอกสารข้างต้นแล้ว ให้นำบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนามาด้วย

เมื่อไปยังร้านที่ร่วมโครงการเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและทำการสแกนบาร์ โค้ดรหัสคูปอง เมื่อระบบทำการตรวจสอบสิทธิและข้อมูลจากกรมการปกครองเรียบร้อยถูกต้องแล้ว ว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริง หน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีขึ้นมาบนหน้าจอ และเมื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกคูปองได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ ส่วนบนแปะลงบนตัวอุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเตอร์ส่วนล่างแปะลงบนคูปอง พร้อมกันนั้นจะฉีกต้นขั้วคูปองคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่มีการใช้สิทธิ โดยอ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ทันที และสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการด้วย คือมีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่เช่นกัน
นอกจากนี้ หากมีปัญหาขัดข้องใดๆ กสทช.ได้จัดตั้งวอร์รูม รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center 1200 ให้ประชาชนได้ติดต่อสอบถามรายละเอียด.