Menu

ทีวีดิจิตอล 24 ช่องเฝ้ารอไม่กะพริบตา!ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะเลื่อนจ่ายค่าประมูล (ไทยรัฐ)

21-04-2015

ทีวีดิจิตอล 24 ช่องเฝ้ารอไม่กะพริบตา! ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะเลื่อนจ่ายค่าประมูล  (ไทยรัฐ)

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการร่างหลักเกณฑ์การผ่อนผันการเลื่อนชำระค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ซึ่งจะชำระในเดือน พ.ค.58 นี้ออกไป 1 ปี เพื่อนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ หากบอร์ด กสทช.อนุมัติก็จะนำร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) คาดว่าจะใช้เวลาสั้นที่สุดประมาณ 15 วัน “การผ่อนผันให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง เลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลงวดที่ 2 ออกไป 1 ปีนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระในภาวะเศรษฐกิจซบเซา”

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 22 เม.ย.นี้ เพราะเป็นวาระเร่งด่วน เนื่องจากจะครบรอบการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่ 2 ในวันที่ 24 พ.ค.58 รวมวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,962.89 ล้านบาท “ผมเชื่อมั่นว่า บอร์ด กสทช.จะอนุมัติ เพราะเป็นการช่วยแบ่งบรรเทาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลในช่วงเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท.ยังไม่อนุมัติให้บริษัท ไทยทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลช่องเด็กและเยาวชน เปลี่ยนชื่อและโลโก้ช่องจากช่องโลก้า เป็นช่อง เอ็มวีทีวี โดยให้ไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและการถือหุ้นก่อน.